Designed to Cure

Förkorta tiden till marknadslansering för nya läkemedel med hjälp av virtuell design

Effektiva och säkra behandlingslösningar

Samköra prediktiv vetenskap och experimentella resultat för att skynda på innovation och design

 

Läkemedelsindustrin står inför ett ”nytt normaltillstånd”, och det påverkar hur produkterna tas fram. Driften kostar allt mer och en högre andel framtagning misslyckas. Det leder till färre kandidater, av sämre kvalitet, i de kliniska faserna. Branschen är därför pressad att driva ned driftskostnaderna och förkorta ledtiden till marknad.

Processerna i Effektiva och säkra behandlingslösningar driver fram innovationer och förkortar ledtider för läkemedelsutveckling under tidiga stadier och stegen före kliniska test genom att forskningen effektiviseras. När silico-experiment tillämpas parallellt med fysiska experiment, som del i en integrerad och heltäckande metod för läkemedelsutformning, kan forskare prioritera de mest kommersiellt gångbara enheterna – och identifiera dem snabbare.

Processen i Effektiva och säkra behandlingslösningar sänker driftskostnader och förkortar ledtiderna för lösningens marknadslansering. Du kan beräkna relevanta aspekter som biologisk aktivitet, toxicitet och ADME-slutpunkter inom viktiga beslutsstödjande funktioner och identifiera och besluta om de mest lovande kandidaterna tidigt i processen genom att förbättra kvaliteten på de kandidater som går in i kliniska studier.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Minska driftskostnaderna och korta ledtiden med processer som förbättrar forskningseffektiviteten
  • Profilera molekylerna helt redan i designstadiet
  • Gå vidare endast med de mest lovande kandidaterna
  • Förbättra effektiviteten i forskningseffektiviteten
  • Förbättra kvaliteten på de kandidater som kommer in i kliniken