Designed to Cure

Förkorta tiden till marknadslansering för nya läkemedel med hjälp av virtuell design

Få ut behandlingar av bättre kvalitet på marknaden snabbare genom att skynda på den kunskapsdrivna innovationen

Läkemedelsindustrin står inför ett ”nytt normaltillstånd”, och det påverkar hur produkterna tas fram. Driften kostar allt mer och en högre andel framtagningen misslyckas. Det leder till färre kandidater, av sämre kvalitet, i de kliniska faserna. Branschen är därför pressad att driva ned driftskostnaderna och förkorta ledtiden till marknad. Läkemedelsindustrin har tillgång till allt större mängder data och det borde hjälpa företagen att bemöta de här utmaningarna, men problemet är att man inte har tagit i bruk verktyg för att analysera och tolka informationen i samma utsträckning. Lösningar som bygger på samarbete, gemensam kunskap och virtuell design gör det möjligt att se vilka kandidater som inte uppfyller kraven och utesluta dem, så att kandidater av högre kvalitet kommer ut på marknaden snabbare. Branschlösningen Designed to Cure tillhandahåller samarbets- och kunskapsbaserad innovation och prediktiv analys för att bemöta de här utmaningarna.

Upptäck fördelarna med lösningen Designed to Cure:

  • Förbättra samarbetet med integrerade system som ger tillgång till högkvalitativ och vetenskaplig kunskap i hela organisationen
  • Se realtidsinformation i hela livscykeln när innovativa behandlingslösningar tar fram, för bättre underbyggda beslut
  • Skynda på utformandet och framtagningen av läkemedel genom att kombinera datorbaserade processer och fysiska experiment
  • Integrera principer för kvalitet-genom-design, så att ni uppfyller regelverk
  • Förkorta ledtiderna och minska kostnaderna för marknadsexpansion genom att förbättra det innovativa tänkandet och effektiviteten under forskningen, så att ni snabbare får fram bättre kandidater