Livsvetenskaper Affärsprocesser

Ökade driftskostnader, ökade regelrelaterade risker, databaser för intern organisation och information - allt externt och internt tryck ett medicintekniskt företag står inför varje dag kan underlättas genom användningen av en PLM-lösning.

Dassault Systèmes helt integrerade livscykelhanteringslösningar för medicinteknik medverkar till flexibilitet och effektiv drift.  Dessutom kan det fria utbytet av information mellan olika funktionella grupper göra så att medicintekniska företag kan använda information till sin egen fördel.

Fördelar med 3DS PLM-lösningar för medicinteknik:

  • Påskynda överenstämmelseprocessen genom att integrera regleringar i produktutvecklingen (design for compliance) och e-ansökningar.
  • Öka reaktiviteten i företaget genom samordning av arbetet mellan konstruktionsavdelningen och ledningens verksamhet för att sammanfalla med målsättningarna för projektet och användarkraven.
  • Minska produktlanseringstiden med hjälp av en sammanhängande lösning som möjliggör samarbete genom delad konstruktionsinformation och insyn i hela produktutvecklingsprocessen. 
  • Utveckling av strategiska leverantörer och partner  genom  att sammanställa kvalitetshistorik för leverantörerna i försörjningsprocessen.
  • Balansera snabbhet och kontroll genom att förbättra de vanliga företagsprocesserna, och sedan spåra och mäta de processerna för att använda dem som en bas för förbättring. 
  • Möta kundernas krav genom att upprätthålla spårbarheten från idé till kommersialisering och avveckling.
  • Sänka materialkostnaderna genom att publicera materialspecifikationer inom samtliga varumärken, regioner och kategorier för att skapa effektiva inköpsprocesser.
  • Spara in på kostnader genom rationell och effektiv återanvändning av företagskunskap. 
  • Underlätta utkontraktering av konstruktion och tillverkning genom att skapa ett centralt hanterat internationellt arbetslag och genom att använda en enda databas för att lagra all produktinformation genom hela livscykeln.