PLM for Design-Driven Companies

Teknik som skapar struktur och ökar
kreativiteten: en vinnande kombination

Driver innovationen framåt

PLM presenteras ofta som ett sätt att få kontroll över konstruktionsprocessen med målet att minska kostnaderna och undvika produktutveckling i överkant. Men hur fungerar det om företaget bygger på konstruktion och design och du vill utveckla konstruktörernas kreativa process i stället för att begränsa den?

Traditionella PLM-verktyg kan vara för begränsande för många designteam. Icke-traditionella PLM-system som Dassault Systèmes My Collection PLM kan i stället användas som ett verktyg för samarbete som bidrar till innovation och inspiration för designteamen – samtidigt som det påverkar resultatet positivt.

Socialt samarbete

En av PLM-verktygens största nackdelar för kreativa designer är att PLM-strukturen är begränsande. Designern förväntas designa efter säsong, efter designplan eller inom ännu snävare ramar, till exempel för att fylla upp en lucka. I många fall görs det jämförelser där det är bäst om andelen ny design är längre än hos andra designer.

Det leder till att designerna inte förs in i PLM-systemet förrän de är så gott som klara, vilket minskar möjligheten att samarbeta tidigt i designprocessen. Genom att använda programvara för socialt samarbete (Dassault Systèmes verktyg har det passande namnet Socialt samarbete) kan teamen samarbeta enklare – ofta och på ett tidigt stadium – i en miljö utan strukturer och koncept som säsonger, planer och platshållare. När sedan resultatet av samarbetet är färdigt kan det flyttas till en strukturerad miljö.

Med Socialt samarbete kan teamen

  • skapa idéer och inlägg inom din designgemenskap
  • dela med sig av designkoncept
  • gilla och kommentera inlägg.

Visualisering av utbudet

Vi har alltså skapat en miljö där designteam kan samarbeta fritt och utan begränsningar kring sina koncept. Nu går det att samla koncepten visuellt och på så sätt ta fram en sammanhängande designberättelse som även tilltalar slutkunden.

Tabellstrukturen i traditionella PLM-verktyg gör det svårt att få en helhetsbild av kollektionen och berättelsen. Med Visualisering av utbudet kan teamen

  • visa och samarbeta kring designberättelser
  • ta fram en visuell plan för produkter automatiskt och utifrån marknadsföringshierarkin
  • visa statistik och data för produkterna.

 

Tidig insyn för utökade team

Huvudanvändarna av PLM har traditionellt sett varit grupper som arbetar med teknisk konstruktion, produktutveckling och inköp. Att det finns ett verktyg som passar kreativa konstruktörer och designer är ett stort steg framåt även för de grupperna. Det innebär att de får tidig insyn i designkoncepten och en uppfattning om vart produktserien är på väg.

Den tidiga insynen innebär mer tid för samarbete inom viktiga områden som passform och design och i arbetet med att hitta de bästa leverantörerna. Syftet med PLM är att främja samarbete, och det kan uppnås först när alla team deltar aktivt – även designteamet.

» Upptäck våra bästa beprövade funktioner nu

KOMMENTAR: Av Jennifer Black, konsumentprodukter och detaljhandel
teknisk chef för branschlösningar,

Dassault Systèmes