My Store

Fatta välgrundade beslut om sortiment och butikslayout på ett tidigt stadium

Virtuell varuexponering

Var i butiken ska olika produkter och kategorier vara? Effektiva butikslayouter baseras på intelligent produktvisning för maximal effekt. Butiker behöver effektiv visuell marknadsföring som är baserad på konsumentkunskaper och möter deras ekonomiska målsättningar.

Varumärken och återförsäljare kan använda Virtuell varuexponering till visuell bedömning för effektiva interngranskningar och teamuppdateringar. De använder virtuell marknadsföring som bygger på affärsregler för att se till att specifika produkter visas upp på effektiva platser. De kan se hur mycket utrymme olika produkter tar upp och olika enheter i sitt sammanhang genom att dra och släppa dem på butiksstrukturerna för att utvärdera slutresultatet. När användaren är nöjd genereras ett detaljerat planogram innehållande produktinformation och detaljerade monteringsinstruktioner. Du kan se tydliga nyckeltal i relation till hur sortimentet är organiserat, vilket möjliggör snabb anpassning till marginalprognoser och försäljningsresultat.

3D-varuexponering

Viktiga funktioner

  • Utvärdera och optimera utrymmet som olika produkter upptar
  • Dra och släpp produkter på hyllor och dylikt med imponerande realism
  • Skapa detaljerade planogram av idealresultet med produktbilder, detaljer, anvisningar för fästanordningar med mera
  • Se nyckeltal i butikskontexten i förväg eller när försäljningen är igång