My Store

Fatta välgrundade beslut om sortiment och butikslayout på ett tidigt stadium

Shoppingupplevelsen

Återförsäljare måste kommunicera exakta instruktioner inte bara om hur butikerna ska organiseras, utan också om den miljö som omger produkterna – baserat på kundernas preferenser och synpunkter. Verklighetsnära 3D-upplevelser hjälper dig att skapa en angenäm shoppingupplevelse, enhetliga varumärkestillgångar och efterlevnad i verksamheten. Testning av en butik före kostsamma produktionsåtaganden innebär stora fördelar. När butiksplanen är klar kan olika interna och externa intressenter och till och med externa fokusgrupper ansluta till butiken på nätet och få en virtuell bild av shoppingupplevelsen. Med Shoppingupplevelsen kan kunderna utforska de olika avdelningarna och testköpa produkter. Detta ger återförsäljare värdefull information om föreslagna kollektioner innan själva produktionen inleds och butiken fylls med verkliga produkter. Shoppingupplevelsen hjälper dig att identifiera kundpreferenser som påverkar sortimentet och hur de placeras ut i butiken. Lokala butiker kan få bättre användning av sina planogram i kombination med en 3D-visning av butiken. Shoppingupplevelsen fångar och kommunicerar effektivt återförsäljarens vision av hur butiken bör se ut.

 

 

Virtuell shoppingupplevelse i 3D

Viktiga fördelar

  • Definiera säljarvisionen och dela den med butikerna
  • Använd interaktiva visningar i 3D för att förmedla den önskade shoppingupplevelsen
  • Fatta mer välgrundade sortimentsbeslut för varor och placeringar
  • Få tidig feedback på butiksarrangemang och varor i planerade kollektioner
  • Gör utbildningen enklare med ett intuitivt webbaserat gränssnitt