Kunder som får en exceptionell shoppingupplevelse kommer tillbaka. Marknadsförarna måste därför ha en vision om hur de vill att butikerna ska se ut, och se till att implementera och validera den visionen på ett konsekvent sätt. Det ligger mycket tankearbete bakom visuell varuexponering, som går ut på att definiera den perfekta produktblandningen och hur den bäst visas i syfte att förbättra varumärkets profil för varje butikslayout och varje butiksklassificering. Målet är att framkalla en ”wow”-reaktion och ge en unik shoppingupplevelse som maximerar försäljningen och har direkt påverkan på intäkterna.

My Store är Dassault Systèmes branschlösning för alla återförsäljare och tillverkare av konsumentprodukter som vill leverera mer fängslande och mer lönsamma kundupplevelser. Utnyttja kraften i 3D-visualisering, även för bilder och skisser i 2D, för virtuell varuexponering och planering och validering av sortiment. Produktalternativ kan synkroniseras med design och utveckling. Designers, återförsäljare, utrymmesplanerare, kategorichefer och butiksteam kan samarbeta i realtid och granska, återanvända och validera olika alternativ avseende produktsortiment och placering, fast inredning och skyltar, och till och med göra en rundtur ur kundens perspektiv. Det visuella sortimentet förses med viktiga affärsdata om priser, marginaler, färg eller materialblandning. Planogram genereras automatiskt och ger butiksteamen tydliga riktlinjer. Mobila granskningar leder till överensstämmelse på fältet och återkoppling. Resultatet blir bättre, snabbare och mer exakt implementering av säljvisionen, och mer tilltalande och lönsamma butiker.

Viktiga fördelar

  • Fatta välinformerade beslut för effektiv sortimentplanering och visuell varuexponering
  • Definiera en smart och försäljningsdriven utrymmesanvändning som också ser tilltalande ut!
  • Testa alternativa butikslayouter utan att behöva invänta en komplett uppsättning fysiska prover.
  • Knyt an till kunderna samt fånga och dela feedback med virtuella shoppingupplevelser
  • Fånga försäljningsprestanda i realtid med 360 graders insyn

Det finns nu en mer logisk tanke bakom sortimentet. Det berättar en historia. Det skapar en mycket bättre kundupplevelse

Laurent Thoumine Vice VD för leverantörskedjan på celio*