My Retail Theatre

Engagera kunderna i den fysiska butiken med interaktiv produktkonfiguration och personligt anpassade produkter

Mitt butiksgalleri

Engagera kunderna i den fysiska butiken med interaktiv produktkonfiguration och personligt anpassade produkter

Mitt butiksgalleri innehåller en konfigureringsfunktion för försäljningsställen som gör det möjligt för tillverkare att överbrygga begränsningarna inom den fysiska butikens fyra väggar och presentera ett utökat produktutbud. Kunderna kan anpassa produkten i realtid på olika digitala displayenheter på det fysiska försäljningsstället, baserat på ett stort antal anpassningsalternativ. Alla produktdata finns i 3DEXPERIENCE-affärsplattformen, vilket främjar konsekvent information och reducerar den komplexitet och de kostnader som det innebär att upprätthålla ett sammanhängande utbud på olika marknader. Tillverkare kan använda de avancerade skaparfunktionerna till att konfigurera produktkombinationer och regionalt tillgängliga produkter som kunder kan visualisera med enastående realism. Även produkter som ännu inte är tillgängliga kan visas. På så sätt får företag möjlighet att påskynda marknadsintroduktioner med hjälp av tidiga produktlanseringar.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Omvandlar fysiska försäljningsställen till upplevelsesfärer
  • Expandera fysiskt lagerutrymme och produktutbud virtuellt och utan inventariebekymmer
  • Presenterar ett utökat utbud som kunderna kan konfigurera och anpassa på olika displayenheter i den fysiska butiken
  • Kunderna får mer anpassade produkter
  • Marknadsspecifika begränsningar följs automatiskt för varje konfigurerbar produkt