Min profil- och verktygskonstruktion

Minska tid och kostnader för komplex verktygskonstruktion med upp till 70 %

 

Kravet att leverera kvalitetsprodukter till marknaden sätter inte bara press på produktkonstruktörerna utan även på verktygskonstruktörerna. De båda yrkesgrupperna arbetar ofta separat med särskilda verktyg, men de kan spara tid och pengar genom att samarbeta så tidigt som möjligt så att konstruktionen på båda sidor kan utnyttja den andra gruppens expertis. Detta säkerställer produktens tillverkningsbarhet och den höga kvalitetsnivå som konsumenterna förväntar sig.

Verktygskonstruktion hanterar utmaningarna i profil- och verktygskonstruktionen för tillverkare av konsumentprodukter. Det ger en helt integrerad heltäckande lösning som minskar cykeltiderna för verktygsdefinition och de totala produktionskostnaderna. Verktygskonstruktörerna arbetar med de senaste produktmodellerna för att definiera verktyg som ligger så nära produktgeometrin som möjligt. Detta leder till mindre materialspill och lägre kostnader. Eftersom båda yrkesgrupperna arbetar i samma miljö – 3DEXPERIENCE-plattformen – kan de göra framsteg tillsammans och samarbeta för att finjustera konstruktionerna, och därmed undvika potentiella formbarhets- och gjutformsproblem som kan skada produkterna. Associativitet mellan produkt- och verktygsdata ger båda yrkesgrupperna möjlighet att dra nytta av automatiska uppdateringar när den ena eller andra datatypen ändras. Verktygskonstruktion ger klassledande ytbearbetningskvalitet och kollisionsfria verktygsbanor samt möjlighet att utnyttja informationen i mallar för återanvändning i framtiden, vilket förkortar programmeringstiden i nya projekt.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Associativitet mellan produkt- och verktygsdata ger en snabbare process för verktygskonstruktion och konstruktionsändringar.
  • Integrerad lösning för allt från komponentkonstruktion till konstruktion och tillverkning av verktyg, vilket leder till digital kontinuitet.
  • Efterlevnad i tillverkningen kan kontrolleras mycket tidigt i den digitala konstruktionsprocessen.
  • Immateriella egendomar kan utnyttjas för senare återanvändning.
  • Tillverkningsproblem upptäcks tidigt i processen, vilket minskar förseningar och kostnader.