Min produktdokumentation

Underlätta skapandet av teknisk dokumentation genom att minska uppgifter som inte tillför något värde

 

Företag måste effektivt kommunicera hur deras produkter ska användas, monteras, tillverkas, säljas och repareras. Ändå kommer produktdokumentationen ofta i andra hand. Kvalitetsdokumentation krävs för att alla som interagerar med produkten ska få bästa möjliga upplevelse.

Tillverkare av konsumentprodukter får en uppsättning kraftfulla och intuitiva verktyg som ger dem nya möjligheter att generera och distribuera produktinformation. Alla med åtkomst till ursprungliga produktdata i 3D och 2D kan börja generera dynamiska publiceringstillgångar tack vare de intuitiva dokumentationsfunktionerna och användargränssnittet i Produktdokumentation. Både specialister och icke-specialister kan återanvända befintliga konstruktionsdata från produktkonstruktionens tidigaste faser för att skapa och uppdatera leveransobjekt som marknadsföringsmaterial, tekniska illustrationer och interaktiva 3D-upplevelser. Med Produktdokumentation sammanlänkas användardokumentation och produktinformation – när konstruktionsändringar görs kan de enkelt återspeglas i den tillhörande dokumentationen eftersom Produktdokumentation använder konstruktionens originaldata.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Utnyttja styrkan med 3D och skapa tydlig, korrekt och uppdaterad dokumentation i rekordhastighet.
  • Låt marknadsföringsteamen skapa interaktiva användarupplevelser i form av uppseendeväckande videor, bildmanus och animerat material som gör stort intryck på potentiella och befintliga kunder.
  • Enkelt att implementera ändringar i dokumentationen, vilket uppmuntrar innehållsskaparna att arbeta med tidiga konstruktionsdata och göra framsteg tillsammans, vilket ger bättre ledtider.
  • Minska kostnaden för relaterad dokumentation vid omarbetningar av konstruktioner.
  • Förbättra effektiviteten och säkerheten för operatören och underhållsarbetet.
  • Förbättra tillverkningskvaliteten och minska kostnaderna tack vare färre manipuleringsfel.
  • Slipp dubbelt arbete med dokument som är tillräckligt tydliga utan text och därför inte behöver översättas – samma dokumentation ”talar” olika språk.
  • Skapa fantastiska och realistiska produktbilder genom att använda högupplöst grafik med funktioner för belysning och kamerapositionering.