Min maskinbearbetning

Förbättra tillverkningens effektivitet genom simulering och optimering av olika NC-program

Tidiga förberedelser och simulering kan hjälpa tillverkare av konsumentprodukter att eliminera verkstadsmisstag som kan stoppa produktionen och driva upp tillverkningskostnaderna. Väntan på att programmeringsfel ska korrigeras när produkten nått produktionsfasen innebär att maskiner och resurser står outnyttjade utan garantier på att lösningen är den rätta.

Lösningen Maskinbearbetning i My Production ger integrerade simuleringsfunktioner för maskinverktyg för prismatiska och fleraxliga NC-programmerare, vilket ger möjlighet att programmera i maskinsammanhang och virtuellt simulera verktygsbanorna för en produktion som fungerar på första försöket. Konstruktörerna kan simulera kinematiken för utmatning av plastdelar eller gjutna delar och kontrollera om störningar eller omöjliga lösningar förekommer. På så sätt kan de justera parametrarna för verktygskonstruktion under de tidiga faserna av produktutvecklingen. NC-programmerare får en integrerad metod tack vare 3DEXPERIENCE-plattformen, som underlättar processtyrning från början till slut – från produktkonstruktion till verktygsproduktion. Detta minskar tiden för NC-programmering och bidrar till optimerade kostnader och projektscheman. Användarna får ett unikt och intuitivt användargränssnitt för alla programmeringsprogram tack vare 3DEXPERIENCE-plattformen. Det ger alla användare en enhetlig upplevelse, vilket underlättar distribution och minskar behovet av kostnadskrävande utbildning. My Production uppfyller behoven för många olika NC-programmeringsprofiler:

  • Prismatiska programmerare med fokus på maskinbearbetning med 2,5-axelfräsning och genomträngande och axiella rörelser av små och medelstora produkter
  • NC Milling Machining Programmers med fokus på mer komplex maskinbearbetning, med 2,5- och 3-axelfräsning och axiella och genomträngande rörelser, av produkter. Maskinbearbetning har en komplett uppsättning funktioner för arbetsdelsinställning, skärverktygsmontering och simulering av verktygsbanor, inklusive materialborttagning och NC-kodgenerering.
  • NC Multi-Axis Milling Programmers med fokus på mer avancerad prismatisk 2,5- och 3-axelfräsning och 5-axelrörelser. Maskinbearbetning omfattar ett antal olika strategier för fräsning i flera axlar, vilket medför snabbare programmering av komplexa delar med flera ihåligheter.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Optimerad användning av maskinverktyg med verktygsbanor som minskar improduktiva rörelser som ökar verktygsslitage och kollisioner.
  • Associativitet mellan verktygskonstruktion och -tillverkning.
  • Besparing av tid och pengar med virtuell validering av NC-kod.