Min kvalitet och spårbarhet

Möjliggör spårbarhet för beständig optimal kvalitet och efterlevnad med upp till 30 % färre produktfel

 

Förmågan att snabbt identifiera problem med produktefterlevnad och kvalitet och korrigera dem tidigt bidrar till att minimera återkallade produkter och tillhörande kostnader och skyddar därmed varumärkets anseende. Tillverkare av konsumentprodukter måste också uppfylla allt fler regler för material, vilket ökar komplexiteten i den redan krävande tillverkningsverksamheten.

Lösningen Kvalitet och efterlevnad i My Production ger realtidsinsyn i företagstillverkning, vilket innebär inblick i ett företags tillverkningsverksamhet. Lösningen analyserar kvalitetsnivån på produkterna som tillverkas på varje anläggning och deras specifikationsefterlevnad. Produktionscheferna är välinformerade och kan därmed snabbt vidta korrigerande åtgärder. Information utnyttjas för att liknande situationer ska kunna undvikas i framtiden.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Spåra, analysera och utnyttja produktkvalitetsproblem i hela den globala verksamheten.
  • Minska produktvariationer, skrotningar, omarbetningar och återkallanden.
  • Uppnå bättre efterlevnad av produktspecifikationer.