Min flexibla tillverkning

Bygg upp och identifiera tillverknings- och leveransnätverket och minska tid och kostnader för implementering med upp till 75 %

 

Alla produktionsanläggningar har inte samma utrustning, kapacitet och arbetskraft. Om företagen ska kunna effektivisera verksamheten och uppfylla kraven på leverans till marknaden måste de kunna förlita sig på en standardtillverkningsprocess som kan skräddarsys för en anläggnings individuella förutsättningar.

Med Min flexibla tillverkning blir företagen flexibla. De kan börja med att modellera en central produktionsprocess i systemet och ta fram sina bästa metoder. Sedan kan de anpassa processen genom att ange förutsättningarna för varje anläggning och tillgänglig utrustning, så genererar lösningen automatiskt tillverkningsprocedurer för varje anläggning. Detta eliminerar behovet av att behöva definiera flera instruktionsuppsättningar manuellt och sparar dyrbar tid.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Tid och kostnader för implementering minskar med upp till 75 % vid implementering på flera anläggningar.
  • Kapaciteten för varje produktionsanläggning utnyttjas mer effektivt och avtalade leveransvillkor uppfylls.
  • Global koordinering av lokal materialtillverkning.