Hur kan tillverkare av konsumentprodukter förbli framgångsrika i dagens hårda konkurrensklimat?

Idag måste företag dra nytta av sitt globala produktionsnätverk på ett smart sätt för att uppfylla konsumenternas varierande krav. De behöver flexibiliteten att kunna växla mellan olika produktionsanläggningar och välja den som är mest lämpad för jobbet. De behöver lösningar som sammanlänkar produktgeometri med verktyg så att verktygskonstruktionen går snabbare, blir mer exakt och uppdateras automatiskt när ändringar i produktkonstruktionen implementeras. Och de behöver kunna övervaka anläggningarnas aktivitet så att produktionen kan omorganiseras om oväntade problem uppstår, samtidigt som produktkvalitet och krav- och regelefterlevnad säkerställs. De behöver införa kostnadseffektiva tillverkningslösningar.

My Production, en branschlösning från Dassault Systèmes, bygger på 3DEXPERIENCE®-plattformen och täcker behoven i alla tillverkningsfaser för företag som tillverkar konsumentprodukter. Med My Production kan företagen identifiera och organisera produktionen utifrån kundernas krav och anläggningarnas tillgänglighet och kapacitet. De får kraftfulla verktyg för att konstruera och tillverka de lämpligaste verktygen för deras produkter. Teknisk dokumentation och marknadsföringsmaterial kan skapas snabbt med ursprungliga data för 2D- och 3D-konstruktion. Och de kan övervaka produktionslinjer, utrustningens effektivitet och resultat i realtid, så att de snabbt kan ingripa och lösa eventuella problem som kan äventyra schemat.

Med My Production ökar företagen sina konkurrensfördelar genom att släppa kvalitetsprodukter på marknaden, samtidigt som de håller sin budget och tidsplan.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Digital kontinuitet som förbättrar samarbetet mellan produkt- och verktygskonstruktörer.
  • Minskad tid och kostnad för utveckling och tillverkning tack vare associativitet för alla data.
  • Förbättrad produktkvalitet.
  • Verifiering av tillverkningsbarhet genom virtuell simulering.
  • Minskad tiden som krävs för att generera anläggningsspecifika produktionsinstruktioner.
  • Uppdaterad dokumentation framställs snabbare.
  • Översiktspanel med intelligenta funktioner för realtidsövervakning av produktionsanläggningar.