My Product Portfolio

My Product Portfolio är en branschlösning med vilken du kan skapa innovativa konsumtionsvaror

Min simulering

Min simulering

Minska kostnader och tidsåtgång för utveckling och öka produktkvaliteten med värdefulla insikter om produktprestanda.

Med My Product Portfolio kan företag testa och validera sina konstruktioner i en virtuell miljö. Det minskar behovet av fysiska prototyper och omarbete i produktionen på grund av oupptäckta fel. Med simuleringsmodellering minskar företagen tidsåtgången och kostnaderna för utvecklingsarbetet samtidigt som produktkvaliteten höjs. Dessutom kan de verifiera att materialen uppfyller säkerhetsstandarder och klarar belastnings- och användningstester.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Främja konstruktionsutforskande och innovation
  • Minska behovet av fysiska prototyper genom virtuell produkttestning och livslängdsprognoser
  • Testa och validera att produkter efterlever specifikationerna
  • Validera att materialen efterlever regler för kvalitet, hållbarhet och säkerhet
  • Utföra styrke- och stressanalyser
  • Minska tidsåtgången och kostnaderna för utveckling och tillverkning