My Product Portfolio

My Product Portfolio är en branschlösning med vilken du kan skapa innovativa konsumtionsvaror

Min produktion

Min produktion

Tillhandahåll flexibla verktygs- och tillverkningsprocesser som snabbt kan uppdateras efter kundens behov.

 

Effektiv tillverkning hänger på verktygskonstruktionen. Därför har My Product Portfolio särskilda funktioner för verktygskonstruktionen för gjutningsförberedelse (kontroll av lutningsvinkel, delningslinjer och -ytor, kärna och formrum m.m.). Det hjälper till att säkerställa att slutprodukten följer specifikationer och kvalitetsstandarder. Du kan programmera och simulera tillverkningen av produkten i en virtuell miljö. Med den här branschlösningen kan du också skapa tillhörande dokumentation för produktion, montering, försäljning, marknadsföring samt till slutanvändaren.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Definiera och testa utrustningskvaliteten innan massproduktion inleds
  • Utnyttja och återanvänd kunnandet inom företaget så att ni kan öka effektiviteten i bearbetnings- och tillverkningsarbetet
  • Förbered formar effektivt och utvärdera snabbt möjligheterna till tillverkning
  • Få flexibilitet och svara snabbare på ändringar i sista minuten
  • Simulera och programmera NC-maskiner
  • Säkra den slutgiltiga produktkvalitet och optimera tillverkningskostnaderna
  • Skapa uppdaterad produktdokumentation och tekniska illustrationer för att utbilda och informera alla inblandade inklusive kunderna