My Product Portfolio

My Product Portfolio är en branschlösning med vilken du kan skapa innovativa konsumtionsvaror

Analysverktyg

Analysverktyg

Total översikt för kunskap om vad konsumenterna efterfrågar och att kunna svara på det. Snabbare information för snabbare beslutsfattande.

 

Med My Product Portfolio ansluts företag till kunderna och ger dem möjlighet att identifiera efterfrågan och trender på marknaden i realtid. All information finns nära tillhands. Det ger snabbare insikter i kundernas preferenser och ger en effektivare beslutsprocess.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Administrationspanel där du hittar allt, kan lära av alla och agera i realtid
  • Kommunicera och utbyt idéer med andra i branschen på ett informellt sätt och gör verklighet av idéer
  • Identifiera marknadsbehov och kundperspektiv med hjälp av kraftfulla funktioner för sökning och filtrering
  • Direkt tillgång till viktig information i en realtidsuppdaterad administrationspanel med funktioner för att ansluta till externa sociala nätverk och alla interna system (allt från PLM via ERP till CRM)