My Product Portfolio

Komma upp med idéer, konstruera och leverera rätt produkter till kunderna

Kundernas livsstil påverkar vilka varor de köper. Många köp är säsongsbetonade och hädelserelaterade (födelsedagar, Jul eller i samband med att en ny film lanseras). Det betyder att efterfrågan är direkt och kortvarig. Därför måste företagen kunna reagera snabbt om de ska hålla sig kvar i matchen. När det gäller andra varor vill kunderna ha tåliga produkter som är skapade för att hålla. Kunderna är mer anslutna och välinformerade än någonsin. De vill ha de senaste funktionerna och tar sig tiden att undersöka och jämföra olika produkter och erbjudanden. Företagen måste också vara innovativa på två fronter: globalt, eftersom information sprider sig snabbt i en socialt ansluten värld, och lokalt, eftersom produkterna måste lämpa sig för kulturella behov och preferenser. Företagen måste kunna hantera dessa skillnader samtidigt som de måste upprätthålla ett konsekvent varumärke och värde i alla länder. De behöver bättre kontroll över leveranskedjan från koncept till kund genom produktutvecklingen om de ska kunna leverera rätt produkter till rätt marknad i rätt tid.

Köpkraften har också skiftat. Befolkningsgrupper som tidigare ägnade sig åt att tillverka produkter har nu själva börjat konsumera och företagen måste hitta ett sätt att uppfylla deras behov. I en värld där utformningen är av stor vikt för kunderna, måste företagen slutligen också locka till sig de bästa medarbetarna genom att erbjuda dem en spännande miljö där deras kreativitet får fritt spelrum.

My Product Portfolio är en branschlösning med vilken du kan skapa innovativa konsumtionsvaror. Med My Product Portfolio kan företagen ansluta till konsumenterna för att leverera de produkter kunderna vill ha. Det är det enda erbjudandet på marknaden som tillhandahåller 3D-kapacitet för både konstruktion och produktutveckling på en integrerad plattform. Företagen kan införa effektiva strategier för kostnadseffektiv konstruktion och få ut produkterna på marknaden snabbare i enlighet med hållbarhetsmål och säkerhetsnormer. De har den virtuella miljö i vilken de kan testa och validera konstruktionerna och programmera och simulera tillverkningsprocesserna. Det minskar behovet av fysiska prototyper och gör att de kan säkerställa tillverkningsmöjligheterna i ett tidigt skede av processen. Med den här branschlösningen får företagen en utbyggbar lösning som kan utökas i takt med verksamhetens utveckling. I My Product Portfolio finns inbyggt stöd för konsumtionsvaruföretagens konstruktionsbehov vilket ger snabbare avkastning på investeringen.

Upptäck värdet med lösningen My Product Portfolio:

  • Konstruera, utveckla och leverera mer innovativa produkter
  • Förbättra affärsprocesserna och minska tiden till marknadslansering
  • Förbättra samarbetet mellan alla intressenter
  • Öka effektiviteten i konstruktionen och tillverkningen
  • Minska tidsåtgången och kostnaderna för utveckling och tillverkning
  • Leverera i tid och inom budget
  • Förbättra produktkvaliteten
  • Skapa produktdokumentation effektivt

Med 3DEXPERIENCE kan vi ansluta medarbetarna och ge dem verktygen för att uttrycka sin kreativitet och få ut sina idéer på marknaden snabbare. Samlad innovation – det är så vi håller oss före konkurrenterna.

Jérôme Perrod Vice VD, industri, FoU och inköp, Arc International