My Operations

Banbrytande affärsutveckling genom intelligent planering

Produktionsplanering

Anpassa dig efter förändringar i efterfrågan med hjälp av flexibel produktionsplanering

När tillverkare har en korrekt bild av efterfrågan på marknaden och kundernas beställningar och har definierat leverantörsplaneringen behöver de skapa ett huvudschema där leverantörernas uppgifter anges i detalj. Det kan innefatta om och när material och delar är tillgängliga och vilken utrustning som behövs vid en bestämd tidpunkt, per leverantör. Utifrån information som tillgängliga transportalternativ, inkommande order och en lista med tillförlitliga leverantörer gör huvudschemat att tillverkarna kan ge kunderna löften de kan hålla

Med Produktionsplanering får du djupgående inblick i enskilda leverantörers scheman och projektstatus genom att verksamheten hos varje leverantör kan spåras. Det kan till exempel handla om huruvida nödvändigt material levererats i tid, hur mycket som har producerats en bestämd dag eller om utrustning inte fungerar. Möjliga problem lyfts fram så att företagen kan söka efter andra lösningar som gör att de kan leverera enligt avtal. Planerare har Gantt-diagram med alla schemalagda arbetsorder per utrustning relaterade till produktivitet och leveransprestanda. I Produktionsplanering kan du lägga in indata för till exempel kundorder med förfallodatum, lagernivåer, resurskapacitet, mål för reservlager och schemainformation. Det kan användas till att dynamiskt omorganisera alla arbets- och produktionsorder ihop med tillhörande leveransdatum med hjälp av avancerade algoritmer. Kommer det en ny expressorder som påverkar den aktuella planeringen kan företagen schemalägga om verksamheten för att optimera nyckeltalen. 

Produktionsplanering