My Operations

Banbrytande affärsutveckling genom intelligent planering

Planering av efterfrågan

Öka intäkterna, marginalerna och tillhandahåll bättre kundupplevelser med hjälp av korrekta prognoser av efterfrågan

Bra prognoser av efterfrågan är en förutsättning för effektiv planering av logistik och tillverkning på en flyktig marknad där kundernas förväntningar förändras otroligt snabbt. Det är inte bara viktigt, utan rentav avgörande att kunna förutsäga efterfrågan om ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt. Företagen måste utgå ifrån historiska försäljningsdata och nuvarande trender för att kunna fatta välgrundade beslut om vilka marknader de ska inrikta sig på och med vilka produkter. Genom korrekta prognoser genom alla kanaler, kategorier och platser kan de optimera leveranskedja, processer och kostnader och därigenom främja tillväxten och höja slutresultatet.

Med Planering av efterfrågan i My Operations får företagen bättre insyn i historiska försäljningsdata, marknadstrender, händelser, vädermönster och efterfrågan så att de bättre kan förutsäga och hantera hur de uppfyller kundernas behov.

Marknadstrender registreras från ett flertal olika källor, bland annat från undersökningar och specialiserade företag, medan de kraftfulla algoritmerna i My Operations helt undanröjer behovet av manuella och tidsödande beräkningar. Med Planering av efterfrågan får du flexibel och attributbaserad navigering, funktioner för dataimport, stöd för arbetsflöde och integrering av händelser. Det ger en tydlig bild av marknaden som gör att du kan fatta mer välgrundade beslut.

Planering av efterfrågan