My Operations

Banbrytande affärsutveckling genom intelligent planering

Logistikplanering

Intelligent logistikplanering som en särskiljande kostnads- och tjänstefaktor

Leveransen till kunder och konsumenter bygger på tillförlitliga transportlösningar. Tillverkare, varumärken och återförsäljare måste höja leveranskvaliteten, förbättra insynen och kontrollen och samtidigt sänka transportkostnaderna. Det handlar helt enkelt om att hitta det effektivaste sättet att fullgöra en kundorder

Logistikplanering är ett program i My Operations för transportplanering som hjälper dig att optimera kostnader och leveranstjänster oavsett vilket leveransalternativ kunden väljer. Programmet hanterar oförutsedda händelser som olyckor, trafikstockningar, vägarbeten och väderproblem tack vare realtidspårning. Det följer varje lastbils och fartygs väg och placering och kan fastställa en effektivare alternativ färdväg vid behov. Med Logistikplanering spåras inkommande transporter (order skickade från leverantörer till olika distributionscenter), utgående transporter (order skickade till butiker och kunder) och dagsleveranser till slutkunder.

Logistikplanering