My Operations

Intelligent planering från efterfrågan till uppfyllande

Återförsäljare av alla typer av produkter har kravet på sig att generera tillväxt, till och med mitt under en utdragen ekonomisk svacka med låg konsumtion. På en flyktig marknad med varierande efterfrågan krävs det förutseende och flexibilitet i planeringen för att få ut rätt produkter på rätt marknad i rätt tid. Inget varumärkesföretag vill se en möjlig kund lämna butiken tomhänt på grund av att skjortan eller byxorna till jackan han eller hon valt inte har kommit in i butiken ännu. Den här typen av misstag påverkar ett varumärkes framtoning negativt och i slutändan dess verksamhet.

På en så krävande marknad behöver företagen intelligent planering. Vilka prognoser ska de använda? Vilka signaler om efterfrågan ska de prioritera? Hur placerar de material och produktion i leveranskedjan för bättre resultat? Hur effektiviserar de arbetsflödet mellan olika produktionsanläggningar så att produkterna tillverkas och levereras till lägsta möjliga kostnad? Hur fullgör de en order i en flerkanalig miljö där kunderna har flera leveransalternativ att välja på? Med effektiv och intelligent planering genom hela värdekedjan kan varumärken och återförsäljare minska sina kostnader för sålda varor och få nöjdare och lojalare kunder.

Branschlösningen My Operations innehåller intelligenta planeringslösningar för optimering av hela verksamheten från efterfrågan till leverans. My Operations är utformad för branschen för konsumentprodukter och detaljhandel och tillhandahåller en robust planeringsmiljö och realtidsåtkomst till information för hela värdekedjan.

Dassault Systèmes planeringslösningar är helt integrerade. Det gör att företag kan genomföra företagstäckande förändringar som inte skulle vara möjliga med flera olika och inkompatibla planeringslösningar. Med My Operations kan företag inom konsumentprodukter och detaljhandel lösa komplexa och varierande verksamhetsutmaningar genom att effektivisera och förenkla leveranskedjan. De kan uppfylla kundernas förväntningar på omedelbar tillgång genom hela kedjan från planering av efterfrågan till leverans och förhindra förseningar och oönskade kostnader.

Upptäck värdet med branschlösningen My Operations

  • Förstå, förutse och planera för efterfrågan på marknaden och öka kundnöjdheten med korrekta prognoser av efterfrågan.
  • Ta med speciella högtider, händelser och evenemang i beräkningen så att du kan planera efterfrågan korrekt och öka intäkterna och förbättra marginalerna.
  • Anpassa dig efter växlande efterfrågan med hjälp av flexibel produktionsplanering och nyckeltal.
  • Kalibrera snabbt och flexibelt om scheman så att du kan hantera förändringar i efterfrågan och flaskhalsar i produktionen.
  • Undvik förlorade affärsmöjligheter genom att övervaka leveranskedjan noga.
  • Förbättra kundservicen och öka marginalerna genom effektiv planering av den inkommande logistiken och hantering av dagsleveranser av produkter