Min kreativa design

Green flower

Utforska fler idéer i 2D och 3D med särskilda konceptuella konstruktionsverktyg

 

Dagens konsument söker spänning och 2D är inte längre tillräckligt för att fånga och uttrycka det kreativa syftet. Kreativa designers, tekniska konstruktörer och industridesigners behöver kraftfulla 3D-konstruktionsverktyg som stöd för snabb innovation. Min kreativa design erbjuder funktioner för 2D- och 3D-konstruktion, till exempel Natural Sketch för snabba idéskisser och Imagine and Shape med funktioner för lermodellering i 3D som renderar friformskonstruktioner lika naturligt som om de gjorts för hand, men med den extra precisionen från datorstödd teknik. Förståelse för konsumenternas önskemål hjälper företagen att leverera de produkter konsumenterna vill ha. 3D är ett universellt språk som alla konsumenter kan relatera till, och de kan därför ge företagen värdefulla insikter i vad de gillar. Eftersom hela den kreativa designprocessen utförs på 3DEXPERIENCE-plattformen kan vem som helst i teamet visualisera och arbeta med de senaste modellerna, och förbättra och justera konstruktioner i realtid på ett transparent och samarbetsinriktat sätt.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Enkla, ultrasnabba och intuitiva integrerade funktioner för 2D-skisser och 3D-modellering för ökad kreativitet.
  • Anslutning till Adobe Illustrator, så att kreativa designers och tekniska konstruktörer kan använda den lösning de föredrar.
  • Effektivt design- och konstruktionssamarbete med digital kontinuitet.
  • Specialfunktioner för konstruktion av plast-, metall och kompositkomponenter.
  • Fler valmöjligheter för konstruktion, fler material och färger, kontroll av effekt och bättre beslutsunderlag.
  • Verktyg för sociala medier för bevakning av marknadstrender och konkurrenssituation.