Stil, prestanda, den bästa upplevelsen … det är bara några av egenskaperna konsumenterna efterfrågar i produkterna de köper. I en värld där trender utvecklas i rekordhastighet är det företagen som förstår konsumenternas behov som vinner konsumenternas lojalitet. Produkter som tilltalar både deras emotionella och praktiska sida har störst chans att lyckas. Det är därför produktutveckling är ett samarbete mellan kreativa designers och de tekniska team som ger konstruktionerna liv. De behöver kraftfulla lösningar för friforms- och 3D-konstruktion för att uttrycka sin kreativitet med precision. De behöver snabba och enkla renderingsverktyg för att skapa fotorealistiska bilder till projektgranskningsmöten med chefer och kunder. De behöver simuleringsfunktioner för att testa sina idéer och validera konstruktioner. Och de behöver en robust bas där de kan lagra alla produkttillgångar – konstruktioner, bilder, testresultat, tekniska egenskaper, information från sociala medier – som alla parter i projektet kan komma åt när som helst, var de än befinner sig.

Branschlösningen My Design erbjuder allt det här – och mer. Den omfattar hela processen, från kreativ design till industrialisering och kommersialisering. Kreativa designers, tekniska konstruktörer, ingenjörer och simuleringsexperter samarbetar på samma plattform, 3DEXPERIENCE-plattformen, för att konstruera innovativa produkter som konsumenterna älskar. Design och konstruktion interagerar smidigt, vilket gör det möjligt att utforska och validera idéer om kvalitet, säkerhet, prestanda, utseende och känsla. Projektdeltagarna har rollbaserad åtkomst och automatisk arbetsflödeshantering för att hålla projekten på banan. Intuitiva och lättanpassade paneler ger cheferna visuell realtidskontroll över projektets status.

My Design erbjuder intuitiv 3D-skissning och konstruktionsverktyg som lockar fram designerns kreativitet. Lerliknande modelleringsfunktioner ger en volymetrisk upplevelse där användaren kan trycka, nypa och dra i en modell för att uppnå en precis 3D-form med ytor av hög kvalitet. Designers kan använda realistiska renderingsfunktioner för att illustrera produkten på bästa sätt för kunder och marknadsföringspersonal, komplett med strukturer, material och skuggkontroll. Konstruktörer kan lägga till tekniska funktioner som förbättrar produktens prestanda och tillverkningsbarhet och interagera med designers för att finjustera konstruktionerna enligt funktionella krav. Användare har inbyggda test- och simuleringsfunktioner för validering av virtuella prototyper före eller efter detaljkonstruktion. Slutkonsumenter kan få en känsla för den kommande produkten tack vare fotorealistiska digitala 3D-bilder. Detta ger dem möjlighet att uttrycka sina åsikter om eventuella ändringar i de tidigaste utvecklingsfaserna, vilket sparar tid och pengar.

Med My Design är alla data kompatibla, vilket eliminerar behovet av översättningar och konverteringar som kan medföra fel och förseningar i utvecklingsprocessen. My Design hanterar säkert alla visuella tillgångar relaterade till en produkt och ger projektdeltagarna åtkomst till dem dygnet runt, var de än befinner sig. Det leder till bättre samarbete och ett fritt idéflöde. De senaste modellerna kan återanvändas i pappersbaserad eller animerad säljinriktad och teknisk dokumentation, med mer korrekta och uppdaterade handböcker och instruktioner som resultat.

 

Upptäck värdet med My Design

  • Utforska nya idéer och utforma innovativa produkter snabbare genom effektivt samarbete
  • Minska behovet av dyra och tidskrävande fysiska prototyper
  • Du får högkvalitativ 3D-rendering med avancerade material och strukturer samt interaktiv belysning och strålföljning i realtid
  • Hantera och dela visuella tillgångar på ett säkert sätt
  • Förbättra intern och extern kommunikation med korrekt produktdokumentation