Samverkande upphandling

En global inköpsmiljö för kapacitetsplanering, kostnadsberäkning och leverantörshantering

 

Samverkande upphandling ger en enhetlig miljö för hantering av ett varumärkes eller en återförsäljares processer för upphandling, kostnadsberäkning och förproduktion. Den sammanför interna och externa intressenter och minskar risken för felaktiga provexemplar, extra kostnader och produktionsfel eller förseningar. Med Samverkande upphandling kan varumärken och återförsäljare se hur väl leverantörer uppfyller förväntningar och lever upp till varumärkens normer för produktkvalitet eller säkerhet.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Kom igång direkt med försäljningen utan att vänta på fysiska varuprover.
  • Låt försäljnings- och inköpsteam välja från ett tillgängligt sortiment och se sina val innan de slutför beställningen.
  • Bekräfta ditt val och skicka informationen till ditt beställningshanteringssystem.
  • Uppdatera produktutvecklingsteam med tidig feedback om ledande trender.