Program- och projekthantering

Tillhandahåller projektöversikter som ger insyn i realtid i ett projekts utvecklingsstatus vad gäller tidsschema, resurser, processer och kostnader.

Att leverera en ny produkt till marknaden kräver en bra organisation för att säkerställa konsekvensen under utvecklings- och produktionsprocessen. Tillverkare av konsumtionsvaror måste hantera en komplex samverkan som omfattar interna och externa grupper av potentiella och fasta kunder, leverantörer och partner från början av projektet till lanseringen och perioden efter lanseringen så att produktens marknadsframgång kan bibehållas genom hela dess livscykel.

Tillverkare av konsumtionsvaror måste koncentrera sig på de avgörande resurserna i de mest lönsamma projekten samtidigt som man utarbetar standardiserade affärsprocesser i hela det förlängda företaget. Dassault Systèmes Program- och projekthanteringslösning tillhandahåller en projektöversiktsfunktion som ger insyn i ett projekts utvecklingsstadium i realtid vad gäller tidsschema, resurser, processer och kostnader. Den här samverkande projekthanteringslösningen ökar avsevärt produktiviteten hos internationellt spridna användare genom att utföra projekt och program med realtidsinformation som uppdateras automatiskt genom direktlänkar till affärsprocesser, uppgifter, dokument, leverabler och andra datakällor.

Vår lösning gör det möjligt för företag att optimera personalplaneringen med rapporter över realtidsanvändning för att utvärdera tillgängligheten av expertis i alla projekt och driva en beslutstagandeprocess baserad på etapper med hjälp av välfungerande processmallar med fördefinierade faser, etapper och valideringsetapper. Den ökade komplexiteten inom produktutvecklingen kombinerad med en mer utspridd produktutvecklingsgrupp har underblåst efterfrågan av lösningar som kan hjälpa företagen i övergången från traditionella linjära processer till lösningar som stöder parallell utveckling. Framsteg i datainsamling, samarbete och analysverktyg gör det möjligt för grupperna att samarbeta och dela information mer effektivt.

Som för vilken som helst produkt i konsumtionsvarusektorn behöver man ofta ändra definitionen av produkten när den väl har lanserats. Den här lösningen kan hjälpa dig med att göra om produkten eller projekten liksom nya produktintroduktionsprojekt.

Key Capabilities and Benefits

  • Projektplanering & schemaläggning
  • Resursfördelning och hantering
  • Finansiell analys
  • Riskhantering
  • Publikationshantering
  • Projektkunskapskapitalisering
  • Uppföljning och övervakning av projekt
  • Uppföljning av projektleverabler

Genom att använda CATIA med ENOVIA, får vi en kontrollerad dataåtkomst samt konsekvens liksom tillgång till utvecklingsdata och utvecklingsdokument.

Melanie Boll PLM Systems & Process Manager, Metabo GmbH