Ny produktutveckling och introduktion

Enabling stakeholders from various departments to define the new product collaboratively

Eftersom mer än 80 % av kostnaderna för en produkt fastställs i den konceptuella fasen, har den här viktiga etappen en avsevärd inverkan på den globala lönsamheten för ett nytt projekt. För att få en snabb avkastning på sin investering, bör företagen som tillverkar konsumtionsvaror noggrant väga riskerna och lönsamheten för utvecklingen av en ny produkt, utan att förlora sina strategiska målsättningar ur sikte.

Dassault Systèmes lösning Ny produktutveckling och introduktion (NPDI) gör det möjligt för berörda från olika avdelningar som till exempel marknadsundersökningar, konstruktion, tillverkning samt viktiga leverantörer, att definiera den nya produkten tillsammans. Den här tvärvetenskapliga miljön ger insyn på ett tidigt stadium i produktutvecklingen, vilket gör det möjligt för produktkonstruktionen att länkas till marknadsprognoser, tekniska riktlinjer, liksom konsumentkrav. Med vår lösning kan de som arbetar med ny produktutveckling på ett virtuellt sätt hantera konceptuella projekt med hjälp av mallar med specifika leverabler. Projektet kan omvandlas till ett detaljerat tekniskt utförande av en konstruktion i ett fullfjädrat utvecklingsprogram som omfattar programmets resurser, kostnadsberäkning och marginalanalys.

Våra kraftfulla kravhanteringsfunktioner främjar samarbetet mellan produktchefer och tekniker medan man samlar in och behandlar kundkraven, tillsammans med överensstämmelsekrav. Baserad på listan över kundkraven, kan produktingenjören upprätta en lista med funktioner som visar kundens syn av produktfunktionerna innan den tekniska lösningen finns tillgänglig. Detta ger konstruktörerna och F&U-avdelningen möjlighet att definiera en allmän materiallista, för att ge insyn i funktioner som måste konstrueras för att fullfölja produktkraven.

 

I den här avgörande fasen gör vår lösning ett effektivt samarbete möjligt mellan förpackningsingenjörer, konstruktörer, formulerare och marknadsrförare, och hjälper till att säkerställa en optimering inom teknik såväl som lönsamhet för era produkter genom en holistisk och samverkande strategi.

Key Capabilities and Benefits:

  • Insamling av kundkrav
  • Idéhantering
  • Idéurvalshantering
  • Affärs-/lönsamhetsanalys

Vår erfarenhet av ENOVIA är att det är en flexibel tillämpning färdig att använda som utgör ryggraden för en mycket strategisk del av vår verksamhet - ny produdktutveckling.

Glen Waisner President, The Hayes Company