Koncept och kreativ konstruktion

Gör det möjligt för stylister att direkt formge sina idéer i 3D, vilket ger dem en total kreativ frihet.

På dagens högst konkurrentiella konsumtionsvarumarknader är formgivningen och den konstnärliga aspekten av en produkt en av de nyckelfaktorer som utgör skillnaden mellan olika företag och är avgörande för att väcka konsumenternas intresse. Dessutom tvingas företagen  att i snabb takt bli innovativa med sin formgivning på grund av snabba förändringar i konsumenternas smak och efterfrågan. Den unika och kraftfulla yttekniken i Dassault Systèmes lösning Concept and Creative Design gör det möjigt för formgivare att utforma sina idéer direkt i 3D, vilket ger dem en stor kreativ frihet.  Realistiska geometriska former i 3D kan snabbt och lätt skapas utan föregående ritningar eller prototyper, vilket gör det möjligt för ingenjörerna att använda dem direkt.

I de flesta företag drivs de skapande krafterna bland tekniska konstruktörer ofta av hårda tidsfrister, vilket gör att de inte gärna vill anpassa sig till nya tekniker och processer. Detta gäller speciellt om den nya metoden ändrar nivån av användarvänlighet hos de verktyg som de redan känner till. ENOVIA Artwork Integration har utformats för att göra det möjligt för användare att nativt få åtkomst till ett PLM-system inifrån de konstruktionsverktyg de vill arbeta med. Detta gör det möjigt för dem att lagra sina data i PLM och därmed dela dem med hela företaget utan att göra avbrott i etablerad konstruktionspraxis inom gruppen. Företagen kan nu samarbeta mycket mer effektivt på ett tidigare stadium och genom hela produktutvecklingscykeln. 

DS PLM-system gör det möjligt för användare att hantera konstruktionen och på ett säkert sätt kunna distribuera produktinnehåll baserat på företags- och eller varumärkesregler. Med DS PLM-lösning överförs ändringar snabbt och exakt.  Användare kan också abonnera sig på ändringar så att de kommer att underrättas när ändringarna görs. Funktioner som till exempel Dokumentmallar kan användas för att tvinga fram nytt innehåll som respekterar företagsstandard. Sådana tillämpningar kan utökas till att omfatta era externa leverantörer så att konstruktionssamarbetet som är baserat på precisa kvalitetsspecifikationer kan fastställas.

Starka sidor och fördelar:

  • Teckningar
  • Bildmanus/användningsfall
  • Industriell konstruktion
  • Omvänd konstruktionsprocess (Reverse Engineering)
  • Mönsterutformning
  • Granskning av konstruktionskoncept
  • Virtuell användbarhet/ergonomi
  • Snabb prototypframställning
  • Grafiskt tryck

Våra formgivares produktivitet har ökat med 30-40% vilket har gjort det möjligt för oss att fördubbla antalet implementerade projekt.

S.V. Gromovoy Cad. Sc. (Engineering) Director, i-DESIGN Engineering Centre LLC