Industriella processer

För att få mer information om våra lösningar, välj process i följande tabell. Varje lösning kan implementeras individuellt för att lösa specifika administrativa eller tekniska problem. Tillsammans kan denna omfattande och integrerade PLM-lösning för konsumtionsvaruindustrin hjälpa företagen i deras strategiska initiativ kring moderniseringen av produktutvecklings-, tillverknings-, och samarbetsprocesserna.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Öka produktens attraktionskraft och konsumentupplevelsen genom att använda spetsteknologi inom produktkonstruktion, virtuella inköp och butikskonfigurationsverktyg.
  • Förstärker bilden av varumärket genom att uppmuntra användningen av varumärkesdefinitioner, logotyper, reklammeddelanden och andra marknadsföringsstandarder med hjälp av mallar och arbetsflöden.
  • Förbättrar utvecklingen av distributionsvolymen med återanvändning av produktinformation från ett projekt till ett annat för att snabbare utveckla varianter. 
  • Minskar klyftan mellan vad som produceras och vad marknaden vill ha genom att upprätthålla en spårbarhet från koncept till kommersialisering och återvinning.
  • Positivt inflytande på beslutstagandet gällande tidsschema, material, kostnader och kvalitet genom att utföra en virtuell produktkvalifikation på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen.
  • Integrerar normöverensstämmelse i produktutvecklingsprocessen för att minska riskerna av ändringar i sista minuten och produktåterkallelser.
  • Minskar materialkostnader genom att publicera materialspecifikationer inom samtliga varumärken, regioner och kategorier för att skapa effektiva inköpsprocesser.
  • Möjliggör en delokalisering av konstruktion eller tillverkning  till en låg kostnad med hjälp av centralt hanterade internationella arbetslag och en enda databank för att lagra all produktinformation genom hela livscykeln.