Tyngre flyttbara maskiner och utrustning

Producera miljömässigt hållbara maskiner med höga prestanda som ökar medarbetarnas produktivitet

Leverera tunga mobila maskiner med höga prestanda

Företagen inom byggbranschen, gruvindustrin och jordbruksindustrin behöver robusta och effektiva maskiner som uppfyller nationella regler. Om dessa mål ska kunna uppnås måste traktorer, grävmaskiner och kranar ha funktioner som tidigare bara fanns inom bilbranschen, till exempel GPS-teknik, markskanningsfunktioner och hybridmotorer.

Om kunderna ska kunna klara sina utmaningar, behöver de maskiner som är anpassade för sina aktiviteter. Dessutom måste utrustningen efterleva nationella säkerhets- och miljöregler.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE lösningar hjälper företag av alla storlekar som är verksamma inom branschen för industriell utrustning att producera smartare och mer miljömässigt hållbara maskiner med högre prestanda. Traktorer, grävmaskiner och kranar måste integrera ny teknik som ökar medarbetarnas produktivitet.

Våra branschlösningar inför större flexibilitet i affärsplanering, konstruktion och produktion av robusta och effektiva tunga mobila maskiner. Företag verksamma inom branschen för industriell utrustning kan förbättra de globala affärsresultaten, öka produktiviteten i verksamheten och kontrollera kostnaderna för att producera miljömässigt hållbara maskiner.