Tunga rörliga maskiner och utrustning

Inom byggnadsindustri, gruvdrift och jordbruk behöver man kraftfulla och effektiva maskiner som överensstämmer med nationella regelverk. Traktorer, grävmaskiner och kranar måste omfatta nya teknologier för att öka de anställdas produktivitet. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar hjälper OEM-företagen att producera intelligentare och mer hållbara högpresterande maskiner.

Högpresterande tung rörlig utrustning

Inom byggnadsindustri, gruvdrift och jordbruk behöver man kraftfulla och effektiva maskiner för att öka de anställdas produktivitet.

För att uppnå dessa mål måste traktorer, grävmaskiner och kranar ha funktioner som tidigare var reserverade för fordonssektorn, som t.ex. GPS-teknologin, markskanningsfunktioner och hybridmotorer. 

För att kunna möta dessa utmaningar vill kunderna ha maskiner som har anpassats till kraven inom deras verksamhet. Dessutom måste utrustningen överensstämma med nationella regelverk vad gäller trafiksäkerhet och hållbarhet.  

Våra 3DEXPERIENCE-lösningar hjälper OEM-företagen att producera intelligentare och mer hållbara högpresterande maskiner.