Synkroniserat tvärdisciplinärt beteendetest

Att hålla sig inom produktionens tidsramar är starkt beroende av konstruktionens kvalitet och precision. Företag som är säkra på sina konstruktioner går in i tillverkningsfasen med förtroende. Upptäckter av fel i detta sena skede är varje företags mardröm eftersom det krävs stora investeringar för att komma tillbaka på rätt spår. Lösningen? Validera tillverkningsbarhet och produktkvalitet innan det är för sent.

Industriella utrustningstillverkare kan förutse det annars oförutsägbara med digital simulering som validerar och optimerar komplexa tekniköverskridande system i industriell utrustning. Smart & Synchronized-lösningen Synkroniserat tvärdisciplinärt beteendetest möjliggör tidig konstruktionsgranskning i en digital miljö och studier av kinematiken i mekaniska system med realistiska logiska beteendealgoritmer. Kostsamma fysiska prototyper behövs inte längre.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Utvärdera nya koncept och designprestanda tidigt.
  • Minska antalet fysiska prototyper.
  • Minska utvecklingstiden och sänk underhållskostnaderna.
  • Förbättra kommunikationen mellan intressenter.