Synkroniserad flödeskonstruktion

Att föra samman alla tekniker för att hitta de bästa lösningarna för integrering av vätskescheman med alla andra discipliner kräver en gemensam informationskälla och en robust arkitektur som stöder dem. Inkompatibilitet för data kan endast uppnås via sömlös integrering mellan vätskesystemet och 3D-designverktygen. Företagen behöver fokusera på att ta fram smarta layouter för slang-/rördragning genom att samla in all relevant designinformation så att de kan utvärdera konstruktioner på ett mer produktivt vis. Ändringar av andra strukturer måste ske automatiskt när en disciplin genomgår designändringar.

Synkroniserad flödeskonstruktion erbjuder flödestekniker åtkomst till en konsekvent modell som är densamma för alla CAD- och flödessystem. Du drar fördelarna av en unik miljö som 2D- och 3D-data är kopplade till. Du får fullständig interoperabilitet och mer effektiv ändringshantering eftersom 2D-scheman uppdateras när ändringar görs i 3D-designen. Med en unik miljö för fluidkonstruktion (2D-scheman och 3D-slang-/rördragning) kan du åtgärda hela processen: från schemakonstruktion till slang-/rördragning och tillverkningsdokumentation.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • En fullständig och enhetlig definition av flödessystem för alla branscher, med integrering av kunnande.
  • Ett komplett tvärdisciplinärt integrerat arbetsflöde från systemarkitektur ända upp till 2D-scheman (blockdiagram, P&ID-diagram).
  • Fullständigt uppslukande 3D-design för att säkerställa exakt dragning av rör och slangar.
  • Förkorta utvecklingstiden för vätskesystemet och förbättra kvaliteten.