Synkroniserad elektrisk konstruktion

Dagens komplexa maskiner innehåller mer elektronik än gårdagens, och de måste samexistera med andra discipliner. För en effektiv layout av alla maskinsystem krävs en integrerad syn på design. Företagen har mycket att vinna på om ritningar och kablage kopplas till 3D-modellen och uppdateras automatiskt varje gång designändringar görs. Mekanik- och elingenjörer behöver samarbeta för att kunna arbeta tillsammans och inte var för sig. Med teknik som ser till att samstämmigheten säkerställs kan företag bli mer produktiva och sänka sina totala kostnader.

3DEXPERIENCE-plattformen är din unika miljö för all 3D- och elproduktinformation. Med Synkroniserad elektrisk konstruktion kan företagen arbeta med en unik modell för all CAD- och elinformation. El- och mekanikingenjörer samarbetar på samma produktreferens som 2D- och 3D-data är kopplade till. 2D-scheman uppdateras när ändringar görs i 3D-designen. Du har fullständig driftskompatibilitet och mer effektiv ändringshantering.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Minska fysisk integrering och kostnader för långa kablar.
  • Utför digital modellgranskning och kvalitetskontroller av designen.
  • Minska utvecklingstiden för elsystem.
  • Förbättra elsystemets kvalitet.