Tillverkarna förväntar sig mer av sina maskiner vad gäller ökad funktion och kraft. De vill ha intelligenta anslutna system för att förbättra produktiviteten och flexibiliteten, minska kostnaderna och svara bättre på kundbehoven. Integrering av programvara och elektriska komponenter i utrustningen skapar en smartare och mer flexibel maskin, men de här systemen kan bli mycket komplexa och koordinering av olika områden kan vara svårt.

Med målet att övergå till en intelligent ansluten miljö tillämpar framgångsrika tillverkare av industriell utrustning mekatronik på ett systematiskt sätt, genom att hantera alla teknikområden på en samlad samarbetsinriktad affärsplattform.

Smart and Synchronized är en branschlösning som drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen. Den ger en samlad samarbetsmiljö för utveckling och leverans av utrustning med större kraft, flexibilitet och tillförlitlighet på ett hållbart sätt.

Tillverkare av industriell utrustning kan hantera de komplexa interaktionerna mellan de olika teknikområdena som bidrar till systemkonstruktionen. Alla intressenter kan smidigt bidra till att utveckla effektivitet, information och maskiner med högre prestanda som ger fullständig spårbarhet från krav till färdig produkt.

Med Smart and Synchronized kan företag använda avancerade simuleringsverktyg för att validera koncept och testa maskinprestanda i de tidiga konstruktionsstadierna, vilket minskar omarbetningar i sena stadier och möjliggör snabbare utveckling av smartare produkter.

Smart and Synchronized finns i versioner för användning lokalt och i molnet.

Upptäck värdet med Smart and Synchronized

  • Säkerställ heltäckande spårbarhet
  • Bemästra systemkomplexitet
  • Samordna konstruktionsgrupper över flera ämnesområden
  • Minska antalet fysiska prototyper
  • Förbättra kommunikationen mellan intressenter
  • Simulera maskinbeteende tidigt