Samlad teknikkälla

Förkorta cyklerna genom multidisciplinär utformning inklusive simuleringar för formgivare och återanvändning av delar med hjälp av Avancerad likhetssökning

 

Möjligheten att förkorta cykeltider genom att starta nya projekt baserade på befintliga designer är lika nödvändigt som det är legitimt. Vilket företag vill inte få fördelar genom att återanvända tidigare designer som redan innehåller företagets intellektuella egendom och standarder och dela denna information med projektintressenter runt om i världen? Dessutom kan testning av designer i de tidiga designfaserna eliminera annars oförutsebara problem vilket snabbar upp lanseringen av nya produkter.

Samlad teknikkälla underlättar global produktutveckling inom alla teknikområden – mekanik, slangdragning, rördragning, verktygsframtagning och formsprutning – som samarbetar med konstruktioner på olika platser runt om i världen. Med funktionerna i Avancerad likhetssökning kan konstruktörer lokalisera geometriska likheter med kommande designer i befintliga modeller och återanvända dem. Simuleringsfunktioner för designers hjälper dem att snabbt testa sina designer innan de beslutar sig för den mest optimala. De har verktyg för att identifiera, lösa och spåra problem som uppstår under produktutvecklingen. Intellektuell egendom skyddas då leverantörer bara får den åtkomst de behöver till företagets information baserat på deras projektroller och ansvar.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Spara tid genom att återanvända befintliga designer.
  • Möjliggör tvärdisciplinärt samarbete i en säker miljö med skydd av intellektuell egendom.
  • Snabba tester med designsimuleringsfunktioner.
  • Identifiera och övervaka problem under hela produktutvecklingen.
  • Strömlinjeforma samarbete med partners och leverantörer.