Samlad kunskapskälla

Gör det enklare att ha koll på sociala medier och idéutveckling

 

Industriella utrustningsföretag måste snappa upp framträdande trender runt om i världen. De behöver verktyg som håller dem informerade om normer, regelverk och marknadens krav och för att dela med sig av sina idéer såväl internt som med sina partners och leverantörer.

Med Samlad kunskapskälla sållas ingen information bort. Från de senaste nationella och internationella normerna, reglerna och standarderna till marknadsutveckling och konkurrensinformation får aktörer inom industriell utrustning tillgång till kraftfulla verktyg för sökning och delning av idéer inom och utanför företaget. De kan skapa sociala communities för utbyten med kollegor, delta i teknikbevakning, analysera företagets rykte och positionering och använda denna information till att definiera rätt produkter för sin målmarknad.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Bättre kunskap om de senaste bestämmelserna och normerna.
  • Ökar kreativiteten med idédelande communities.
  • Förbättra produktens egenskaper med uppdaterad marknadsinformation.