Samlad krav- och projektcentral

Förenkla produktkrav och projektspårning

 

Utan ordentliga verktyg för projekt- och produkthantering löper företaget risk att missa schemalagda leveransdatum på grund av resursflaskhalsar och produkter som inte uppfyller tillverkningskraven. Du måste kapitalisera specifikationer, spåra alla beslut under hela produktutvecklingsprocessen och automatisera arbetsflödet för att se till att aktiviteter utförs när de behövs.

Med Samlad krav- och projektcentral effektiviseras beslutsfattandet genom att det ger en tydlig förståelse av leveransobjekt och alla inblandades ansvarsområden inom alla delar av produktutvecklingen. Det hjälper dig att säkerställa att projekt planeras och genomförs utifrån standardiserade företagsprocesser. Du definierar projektmilstolpar och tilldelar resurser, utnyttjar produktspecifikationer, definierar och återanvänder företagets projektledningsmallar och ger chefer och gruppmedlemmar tillgång till övervakning i realtid med paneler och rapporter. Produkterna levereras i tid med heltäckande spårbarhet som hjälper ditt företag nå sina prestationsmål.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Spara tid genom att återanvända projektmallar.
  • Minimera projektrisker med automatisk hantering av projektarbetsflöden.
  • Projektövervakning i realtid med paneler och rapporter.