Single Source for Speed

En unik lösning för att konstruera, lokalisera leverantörer och producera snabbt var som helst

Samlad källa till formar och verktyg

Tillverkningsbarheten för industriell utrustning beror till stor del på verktygens kvalitet. Industriella utrustningsföretag och deras verktygsleverantörer säkerställer ökad produktivitet och högre kvalitet på produkterna genom att designa och ta fram verktyg rätt första gången. Verktyg och formar måste vara felfria så företagen måste göra ändringar tidigt för att undvika kostsamma ändringar längre fram i produktionen. Genom att tillhandahålla bästa möjliga kvalitet till rätt kostnad i rätt tid blir företagen mer konkurrenskraftiga.

Med Samlad källa till formar och verktyg som baseras på den integrerade 3DEXPERIENCE-plattformen blir ditt jobb lättare eftersom du får en integrerad lösning från komponentkonstruktion till verktygstillverkning. Du arbetar direkt från 3D-produktdata för att designa och ta fram exakta formar och verktyg av hög kvalitet. Flera tillverkningsprocesser inklusive gjutning, smide, formpressning, formning, prägling, stansning och valsning omfattas. Med Samlad källa till formar och verktyg har du automatiserade verktyg för att förutse och kontrollera tillverkningsefterlevnad och kan snabbt göra justeringar för att följa produktionsscheman. Företagets kunnande används för framtida återanvändning, vilket sänker den totala ägandekostnaden.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Ökad produktivitet med automatisk verktygsframtagning från 3D-design av delar.
  • Verktygsframtagningen uppdateras automatiskt när delen ändras.
  • Företagets intellektuella egendom utnyttjas för framtida återanvändning.
  • Integrerad design för verktygsframtagning för en lägre total ägandekostnad.