Framgångsrika tillverkare av industriell utrustning definierar och tillverkar kvalitetsprodukter som är anpassade efter kundernas preferenser, och levererar dem var som helst i världen i rekordhastighet. Deras kunder kräver också snabb och effektiv handläggning för installation och service av utrustning.

I syfte att uppfylla de föränderliga marknadsbehoven implementerar tillverkare av industriell utrustning en smart och flexibel affärsmodell som bidrar till att införa kunskaper om konstruktion, tillverkning och service i alla aspekter av verksamheten.

Single Source for Speed är en branschlösning som drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen. Den ger teamen möjlighet att samordna produktutveckling, orderfullgörande och serviceaktiviteter på flera platser.

Den samarbetsinriktade miljön kopplar samman alla teknikområden, med målet att dra nytta av kunskaper, öka innovationstakten och förbättra produktiviteten. Alla deltagande intressenter, även underleverantörer, kan dela och interagera med hjälp av kraftfulla sociala nätverks-, konstruktions- och affärstillämpningar. De har sömlös, säker och enkel åtkomst till rätt information i realtid varifrån som helst, vilket därmed förbättrar projekthantering, samarbete och innovation.

Med Single Source for Speed kan tillverkare av industriell utrustning få en flexibel och samtidigt robust miljö som underlättar beslutsfattande, sänker kostnaderna och ger snabbare ledtider.

Single Source for Speed finns i versioner för användning lokalt och i molnet.

Upptäck värdet med Single Source for Speed:

  • Alla utvecklingsdata tillgängliga direkt!
  • Övervaka prestanda så att de är i tid och ligger inom budget
  • Minska utvecklingskostnaderna och förbättra kvaliteten
  • Optimera produktions- och monteringskonfigurationen