Simple Solution Selection

Snabb och säker lösningsoptimering

Tillverkningskonfiguration

Även om företag inom industriell utrustning har en integrerad miljö för att konstruera utrustning eller en maskin med komponenter som kan konfigureras måste de ändå definiera hur produktionen ska gå till. Om företagen ska fortsätta att optimera tillverkningsprocessen måste de redogöra för alla produktvarianter på ett effektivt sätt under konstruktionsfasen.

Tillverkningskonfiguration utgör en samlad informationskälla som genererar den exakta tillverkningsdefinitionen för en given produktkonfiguration och lämpliga arbetsinstruktioner. Med 3DEXPERIENCE®-plattformen kan företag inom industriell utrustning skapa en materialspecifikation för tillverkning som möjliggör effektiv hantering av komponentdiversifiering, förbättrar samarbetet mellan olika områden på flera anläggningar och definierar åtgärder, resurser och arbetsinstruktioner för hur utrustningen ska produceras och sammanställas.

Med en gemensam konfigurationsmotor och funktioner för ändringshantering är Tillverkningskonfiguration nästa steg för företag inom industriell utrustning när de ska definiera och hantera sambandet mellan konstruktion av maskinkonfiguration och tillverkningsprocessen.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Mer tillförlitliga anpassade produkter.
  • Kortare process från order till leverans.
  • Hantering av produktkomplexitet.
  • Färre potentiella misstag.