Simple Solution Selection

Snabbare produktdesign och minskat antal komponenter

Det är mycket tidskrävande och dyrt att konstruera och producera produkter som är snarlika, men inte exakt likadana, varje gång du får en kundorder. Det fördröjer även produktutvecklingsprocessen, förhindrar möjligheten att förbättra produktportföljen och kan till och med störa procedurerna för orderfullgörande.

Kunderna vill ha flexibla maskiner som är anslutna, effektiva och har stöd för en rad olika produkter med färre antal delar.

Simple Solution Selection är en branschlösning som drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen. Den ger tillverkare av industriell utrustning möjlighet att uppfylla kundbehoven snabbt och exakt med en diversifierad produktportfölj och en optimerad offertprocess.

Med hjälp av modularisering kan tillverkarna omorganisera och se över hur produkter utvecklas genom gemensamma och utbytbara moduler med fördefinierade varianter. Det här flexibla systemet omfattar ett minskat antal hanterade delar, vilket leder till lägre kostnader för konstruktion och produktion. Den unika konfigurationsmotorn optimerar offertprocessen och gör den snabbare.

Simple Solution Selection hjälper tillverkare av industriell utrustning att hantera komplexa produkter samt förbättra produktutvecklingen och procedurerna för orderfullgörande under hela produktlivscykeln.

Upptäck värdet med Simple Solution Selection:

  • Utforma ny utrustning med hjälp av modulariserad arkitektur
  • Optimera och få kostnadseffektiv produktion
  • Utökad produktportfölj med färre delar
  • Lägre komponentkostnader
  • Ökade volymer
  • Bättre ledtider
  • Snabba och smidiga offerttider