Kvalificering av kunskapsåteranvändning

Utveckla och optimera studieplanen genom att återanvända kunskaper

Konstruktion av produkter kräver att deras fysiska och funktionella egenskaper definieras, men de måste också genomgå tester som visar att de uppfyller kraven på funktion, prestanda, miljövänlighet och säkerhet. Eftersom de här kraven har blivit allt fler och mer komplexa under åren måste tillverkare av industriell utrustning genomföra mer omfattande fysiska tester eller simuleringar. Ju tidigare kraven kan kopplas till en konstruktion desto snabbare vet företagen vilka tester de ska köra, och kan se till att produkterna testas grundligt mot alla krav. Det kan dock vara tidskrävande att definiera en exakt testplan om inte testfallen och deras resultat har lagrats tidigare och kan återanvändas för utveckling av nya produkter. Detta bidrar till en snabbare kvalificeringsprocess.

Med Kvalificering av kunskapsåteranvändning kan företag registrera data på en central lagringsplats och göra dem tillgängliga för återanvändning, som produktkvalificeringsregler för framtida testning. Med de här reglerna genereras och optimeras en studieplan automatiskt med hänsyn till provstorlek eller provtestsekvenser. Produktchefer kan lagra sina erfarenheter i databasen så att framtida produkter kan dra nytta av ett omfattande, rikt utbud av testscenarier. Konstruktörer kan bidra med olika konstruktionsalternativ för fysisk testning eller simuleringstestning efter behov, vilket sparar tid jämfört med den sekventiella trial-and-error-processen där ett alternativ testas åt gången. De kan söka efter testkrav i databasen och lägga till egenskaper i sina konstruktioner som gör att de klarar testerna. Eftersom kraven är kopplade till projektledningsaktiviteter har användarna fullständig spårbarhet under hela utvecklingsprocessen och kan se till att produkterna uppfyller marknadskraven. Kvalificeringsexperter kan söka i kunskapsdatabasen efter liknande fall och dra nytta av befintliga testregler som kompilerats från liknande produkter för att utarbeta en exakt testplan av alla konstruktionsalternativ. Med ett omfattande register av testkunskaper och -regler hjälper Kvalificering av kunskapsåteranvändning tillverkare av industriell utrustning att dra ned på kvalificeringstiden och hålla tidsplanen och kostnadsmålen för marknadsleverans.

Viktiga funktioner och fördelar:

 

  • Registrering och återanvändning av testregler
  • Spårbarhet av krav
  • Förbättrad kravkonfiguration baserad på en gemensam referens, vilket bidrar till minskade utvecklingskostnader och schemaläggningsrisker