Seamless Qualification

Säkerhet och snabbare kvalificeringsprocess

Seamless Qualification är en branschlösning från Dassault Systèmes, avsedd för företag som tillhandahåller industriell utrustning. Den möjliggör snabb, omfattande och flexibel produktkvalificering i global verksamhet. Den bygger på 3DEXPERIENCE®-plattformen och erbjuder en global och lokal utgångspunkt under produkttester och simulering, som leder till mer tillförlitliga produkter av bättre kvalitet. Med Seamless Qualification kan företag rationalisera resurser och varuprover så att de kan kvalificeras. De kan automatisera redundanta uppgifter och tillgodose en rad testsituationer. Det gör att krav och regelverk efterlevs bättre och kvaliteten kan hållas uppe – till ett lägre pris. Det är den enda lösningen på marknaden som tillhandahåller heltäckande tvärdisciplinär teststyrning i en enda miljö: 3DEXPERIENCE-plattformen.

Förbättra produktprestanda, kvalitet och tillförlitlighet med omfattande testning och simulering.

Upptäck värdet med Seamless Qualification

  • Integrering av riskhantering tidigt i designcykeln
  • Korrelera resultat av fysisk och virtuell kvalificering och byt så småningom ut de fysiska testerna mot billigare virtuell simulering
  • Spårning i realtid av DVP&R (designverifieringsplan och rapport) via smarta paneler
  • Skydd mot dataredundans och informationsförluster
  • Minimera uppgifter med begränsat mervärde
  • Anpassa testhanteringen efter globala och lokala krav