Planering för leveranskedjan

Huvudproduktions- och distributionsplanering

 

Effektiv och lönsam tillverkning kräver betydande koordinering av processer, delar och resurser för att optimera produktionen, identifiera flaskhalsar och hantera störningar så att färdiga varor kan produceras. Tillverkare behöver ett huvudproduktionsschema som kan hantera omfattande fabriksaktiviteter på ett korrekt och effektivt sätt om de ska kunna öka lönsamheten väsentligt.

Planering för leveranskedjan innebär global synkronisering av hela produktionskedjan, från råmaterial till färdiga varor. Med hänsyn till alla relevanta detaljer skapas en optimerad plan som iscensätter produktionsflöden och lager och maximerar arbetsorder och leveransprestanda.

Integrering mellan verksamhetens funktionsområden är dessutom avgörande för mer tillförlitlig tillgång och samordnade planer för produktion, upphandling, transport och arbetskraft. Planering för leveranskedjan omfattar detaljerad arbetskraftsplanering baserad på de behov som specificerats i huvudproduktionsschemat. En stark teknisk arkitektur integreras med SVP, vilket ger insyn i hela leveranskedjan och möjliggör daglig dynamisk omplanering, baserat på all den senaste informationen avseende status för material och arbetsorder, flaskhalsar, fördelning av försäljningsbudget, nedstängningar av resurser och uppnådd avkastning. Huvudproduktionsplanering bidrar till ökad genomströmning, minskar lager och ledtider och förbättrar kundservicen i hela leveranskedjan.

Upptäck värdet med Planering för leveranskedjan

 

  • Tillämpa flexibel visualisering och enkel samverkan och koordinera alla anläggningar och resurser i en genomförbar, optimerad och anpassningsbar produktionsplan
  • Fastställ kundleveransdatum samtidigt som du håller en hög produktivitet
  • Minska lager, ledtider och kostnader
  • Öka resursanvändning och effektivitet
  • Reagera snabbt och effektivt på oplanerade händelser
  • Maximera flexibilitet, insyn och kontroll
  • Se till att arbetskapaciteten alltid matchar kompetenskraven
  • Samarbeta och skapa optimala tjänstgöringslistor
  • Anpassa dig efter ändrade regler och föreskrifter
  • Öka personalens produktivitet och få nöjdare medarbetare