Företagsförsäljning och -verksamhet

Försäljnings- och verksamhetsplanering, lageroptimering

 

De flesta företag har en SVP-process, men få har rätt lösning som stödjer den. Ännu färre har en lösning med en motor som är tillräckligt kraftfull för att optimera planer och skapa konsekvensanalysscenarier i syfte att ständigt hitta sätt att maximera intäkterna.

Oförmåga att matcha lagertillgången med variationer i efterfrågan på rätt sätt, åtskilda leveranskedjeprocesser och brist på tvärfunktionellt samarbete kan påverka den långsiktiga leveransprestandan negativt. Det är dessutom en utmaning att koppla tillgångsplanen till verksamhetsplanen – något alla tillverkare av industriell utrustning ställs inför.

Försäljnings- och verksamhetsplanering för företag optimerar dina affärsprocesser för högre prestanda och vinst. Planeringsfunktionerna för optimering, prognos och tänkbara scenarier gör det möjligt att fatta snabba och pålitliga beslut i planeringscykelns alla faser, oavsett mognadsnivån på företagets försäljnings- och verksamhetsplanering.

Från samarbete till funktion – Försäljnings- och verksamhetsplanering för företag erbjuder en SVP-process uppifrån och ned eller nedifrån och upp för planering av tillgång och efterfrågan på en detaljerad samlad global plattform. Optimeringsteknik omfattar konfigurerbara nyckeltal och viktningar som gör det möjligt att testa och analysera strategier, till exempel prioritering av uppfyllande, vinstmaximering och uppnådda intäkter. Produktlivscykelhantering kan dessutom integreras smidigt i SVP-processen och maximera nya produktvinster.

Uppfyll dina affärsmål eller – ännu bättre – överträffa dem, och få alla fördelar som en fullständigt optimerad SVP-process medför.

Upptäck värdet med Försäljnings- och verksamhetsplanering för företag

  • Robust integrering och optimering av affärsprocesser
  • Snabbidentifierad avkastning på investering
  • Branschstandarder anpassade till din verksamhet
  • Snabb implementering
  • Korrekta prognoser
  • Synkronisering av fullständiga leveranskedjeprocesser
  • Den mest lönsamma produktblandningen
  • Förbättrade leverantörsavtal och minsta möjliga lagerkostnader
  • Ökad långsiktig leveransprestanda