Ready to Make

Förenkla verksamheten för effektiv tillverkning utifrån efterfrågan

Effektivitet på plats

När den globala driften har definierats måste varje enskild anläggning redogöra i detalj för de olika tillverkningsverksamheter som pågår på lokal nivå, inklusive de delelement som ska tillverkas och de instruktioner som ska ges till operatörerna som står för det faktiska utförandet.

Med lösningen Effektivitet på plats kan tillverkare virtuellt planera på vilka sätt olika maskinkomponenter ska bearbetas, och definiera resurskraven för dem. Tillverkningsprocesser och -åtgärder definieras fullständigt, med detaljerade arbetsinstruktioner. De har 3D-simuleringsfunktioner för att bekräfta att produktionen ska gå som planerat, innan de fysiska tillverkningsanläggningarna och verktygen installeras. Det kan på så sätt minska icke-kvalitetshöjande kostnader och produktionsförseningar.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Minskade icke-kvalitetshöjande kostnader och produktionsförseningar
  • Digitala 3D-simuleringar som bidrar till att tillverkningen blir rätt första gången
  • Förbättrad operatörseffektivitet med detaljerade digitala arbetsinstruktioner