Ready to Make

Förenkla verksamheten för effektiv tillverkning utifrån efterfrågan

Ready to Make är en Dassault Systèmes-branschlösning baserad på 3DEXPERIENCE®-plattformen. Den ger omfattande verktyg för planering, hantering av tillverkningsdriften och fortlöpande verksamhetsförbättringar för företag som tillverkar industriell utrustning och som ställs inför komplicerade globala utmaningar. Den omfattar avancerade verktyg för att digitalt planera och schemalägga tillverkningen, inklusive vad som ska produceras, när och på vilken plats, samt verktyg för även den mest komplicerade logistikplaneringen. Den främjar produktionen med program som synkroniserar materialbehovet på olika anläggningar, så att lagerhållningen kan minimeras och maskineffektiviteten och det generella genomflödet i produktionen maximeras. Det finns särskilda funktioner för att lära och sedan dela kunskap, och för att dela de bästa metoderna mellan anläggningar, för fortlöpande förbättringar på global skala.

Upptäck värdet med Ready to Make:

  • Fördela produktion av utrustning med stora dimensioner mellan globala anläggningar
  • Simulera lokala produktionsuppgifter digitalt före den faktiska tillverkningen
  • Hantera tillverkning av bara en enda enhet effektivt
  • Rapporter om minskad lagerhållning med mer än 25 %
  • Rapporter om ökad utrustningseffektivitet med mer än 22 % och bättre produktionsgenomströmning med mer än 25 %
  • Skapa digitala arbetsinstruktioner och processer, för papperslös tillverkning
  • Främja fortlöpande förbättring och användning av de bästa metoderna globalt