Tillverkare av industriell utrustning övergår till en flexibel och smart affärsmodell i syfte att uppfylla marknadskraven för anpassade produkter och tjänster som levereras på begäran. Den nya typen av smart tillverkning leder till ny stordrift genom att synkronisera maskinintelligens, mänsklig genialitet och smidiga produktionsprocesser på flera anläggningar för att tillverka alla produkter, var som helst.

På Dassault Systèmes anser vi att tillverkare av industriell utrustning som använder en socialt samarbetsinriktad affärsplattform kan hantera varierande efterfrågan på marknaden på ett effektivt sätt genom att tillverka olika produkter i ett holistiskt sammankopplat ekosystem som främjar hållbarhet och lönsamhet i verksamheten.

Ready to Make är en unik branschlösning som drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen. Den ger optimerad planering, driftshantering av tillverkning (MOM) och en virtuell miljö för utveckling av processer för kontinuerlig förbättring som hanterar komplexa utmaningar inom global och lokal tillverkning.

Tillverkare av industriell utrustning kan planera och driva produktionen digitalt med fullständig spårbarhet och möjligheten att dela och återanvända bästa praxis på flera anläggningar. Även den mest komplexa tillverkningslogistik kan optimeras för minskade lagerrelaterade kostnader, ökad maskineffektivitet och högre genomflöde totalt.

Ready to Make synkroniserar produktionen över hela världen och ger tillverkningsföretag möjlighet att bli smartare och mer flexibla, så att de snabbt och effektivt kan svara på ändrade marknadsbehov eller störningar i leveranskedjan.

Se värdet med Ready to Make:

 

  • Öka prognosnoggrannheten och försäljningsintäkterna
  • Öka leveranspunktligheten
  • Sänk dina icke-kvalitetshöjande kostnader
  • Öka tillverkningsteknikens effektivitet
  • Hantera tillverkning av bara en enda enhet effektivt
  • Rapporter om minskad lagerhållning med mer än 25 %
  • Rapporter om ökad utrustningseffektivitet med mer än 22 % och bättre produktionsgenomströmning med mer än 25 %
  • Främja kontinuerlig förbättring och spridning av de bästa metoderna globalt