Produkter för industriell utrustning

Som leverantörer måste tillverkare av utrustning för mekanik, värme- och kylsystem leverera högpresterande produkter i tid. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar hjälper leverantörer att garantera leverans i tid liksom tillfredsställda slutkunder.

Effektiva maskinkomponenter levererade i tid

Mekaniska komponenter, värme- och kylutrustning är produkter som OEM-företag lägger ut på entreprenad hos leverantörer av industriell utrustning.

Detta möjliggör  kostnadsbesparingar, leverans i tid och bättre prestationer tack vare leverantörernas expertis. Som underleverantörer, står tillverkare av industriell utrustning inför utmaningen att leverera sina produkter i tid till företag som i sin tur måste leverera i tid för att undvika straffavgifter. 

Genom att producera effektiva produkter, garanterar leverantörerna kundtillfredsställelse och återkommande order.

Med våra industriella lösningar, kan leverantörer av mekaniska komponenter, utrustning för värme- och kylsystem, möta dessa utmaningar för att tillfredsställa sina kunder genom att leverera högkvalitativa och mer hållbara produkter i tid.