Industriell utrustning

Spelreglerna har ändrats. Välkommen till den fjärde industriella revolutionen.

Med lösningar drivna av 3DEXPERIENCE-plattformen och särskilt anpassade till den industriella utrustningsmarknaden ser Dassault Systèmes fram emot att möta kommande kunders krav. Även dina mer utmanande affärssituationer hanteras i en enhetlig miljö som möjliggör socialt nätverkande på företagsnivå såväl som på affärsgemenskapsnivå. Se nedan vad 3DEXPERIENCE-plattformen kan göra för ditt företag.

Den fjärde industriella revolutionen handlar om att anamma sociala trender för att ändra sättet produkter tillverkas på. Det är en efterfrågeorienterad revolution där erbjudandet anpassas efter kundens förväntningar.

Den fjärde industriella revolutionen kännetecknas av följande aspekter:
En social tillverkning som för samman alla intressenter för att stärka produktiviteten och konkurrenskraften.
En flexibel produktion som gör det möjligt att leverera exakt det kunderna vill ha men ändå hålla nere kostnaderna och göra en vinst.
En smart produktion som kopplar ihop produkter, maskiner, anläggningar och människor.
Producera tjänster som tillhandahåller kunderna med de bästa upplevelserna och ger dig en bättre marginal.

Den fjärde industriella revolutionen har börjat och vi kan hjälpa dig leda den.

Vi förser våra kunder med en solid grund för all deras verksamhet i hela deras globala organisation. Ledande industriella utrustningsleverantörer säkerställer hållbara prestanda med 3DEXPERIENCE-plattformen från offertprocessen till mervärdestjänster.

Philippe Bartissol Vice President, Industrial Equipment